logo

Personvern i SandeGruppen AS

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter vedrørende lagring eller sletting av data send en e-post til: personvern@sandegruppen.no eller kontakt oss på tlf. 55 19 75 00.

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av SandeGruppen AS. Behandlingsansvarlig hos SandeGruppen i henhold til personvernopplysningsloven:

SandeGruppen AS
Org. nr. 941 027 563
Kontakt: personvern@sandegruppen.no

Som behandlingsansvarlig vil SandeGruppen sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, e-postadresse, kjøpshistorikk, kommunikasjon, finansielle opplysninger eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

Personopplysningsloven stiller krav om at enhver behandling av personopplysninger må ha et lovlig behandlingsgrunnlag. SandeGruppens grunnlag for å behandle personopplysninger vil i all hovedsak i henhold til personopplysningsloven GDPR artikkel 6 bestå av samtykke, berettiget interesse eller oppfylle avtale med den registrerte. Videre kan det være særforhold hvor vi er pålagt i lov å behandle personopplysninger (eks. regnskapsloven og lov om hvitvasking).

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

1. Hvilken informasjon samler vi inn?

Kontaktinformasjon: navn, adresse, telefonnummer, e-post
Kjøpsinformasjon: bilmodell, produkter, forespurte tjenester
Finansielle opplysninger: kun ved søknad om billån eller leasing
Brukeratferd: gjennom vårt nettsted: sandegruppen.no

2. Formål med behandlingen av informasjonen

Formål Behandlingsgrunnlag Oppbevaring av data*
Behandle et tilbud på produkter og tjenester du er interessert i hos SandeGruppen Samtykke Ikke mer enn 1 år etter tilbudet
Besvare en forespørsel du har sendt oss Samtykke Ikke mer enn 1 år etter forespørselen
Behandle din bestilling av produkt eller tjeneste via vår nettside sandegruppen.no Samtykke/avtale Så lenge kundeforholdet er aktivt og inntil 5 år regnet fra siste transaksjon eller i henhold til samtykke
Administrere kundeforholdet til deg Samtykke/avtale Så lenge kundeforholdet er aktivt og i henhold til bokføringsloven inntil 10 år
Sende deg informasjon du har bedt om, serviceinnkallinger og/eller relevante tilbud basert på ditt kundeforhold til SandeGruppen Samtykke/avtale Så lenge kundeforholdet er aktivt og inntil 5 år regnet fra siste transaksjon eller i henhold til samtykke
Gjennomføre kundetilfredshets-undersøkelser Samtykke/avtale Undersøkelsens varighet
Måle effekt av annonser, salg og tjenester Samtykke/avtale Ikke mer enn 5 år

*Når oppbevaringsperioden er over blir informasjonen slettet på en sikker måte.

3. Hvem deler vi opplysningene med?

Vi bruker opplysningene til å forbedre servicen vår samt for administrasjon av ditt kundeforhold til SandeGruppen. Vi kan dele personopplysningene dine med våre samarbeidspartnere hvor vi setter høye krav til at informasjonen din blir beskyttet. Vi inngår egne databehandleravtaler mellom oss som behandlingsansvarlig og våre samarbeidspartnere som databehandlere.

3.1. Tjenesteleverandører

Vi deler informasjon med selskaper som leverer tjenester på våre vegne (databehandlere). Dette omfatter drifting av nettsted, e-posttjenester, markedsføring, konkurranser og andre kampanjer, revisjon, dataanalyse, kundeservice, kunde- og tilfredshetsundersøkelser etc. Disse selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.

3.2. Bilimportører

Vi deler informasjon med våre til enhver tids gjeldende bilimportører. Dette omfatter person- og kjøretøyopplysninger. Selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.

3.3 Finansiering av bilkjøp

SandeGruppen samarbeider med ulike selskaper om finansiering av bilkjøp. Dersom du velger å finansiere ditt bilkjøp gjennom SandeGruppen vil det innhentes flere opplysninger om deg, som for eksempel navn, personnummer og kredittopplysninger. De ulike selskapene vi samarbeider med er behandlingsansvarlige for alle opplysninger som innhentes og brukes for dette formålet.

Behandlingsgrunnlaget for de ulike selskapene for bruk av slik informasjon, er at personopplysningene er nødvendige for å inngå, gjennomføre og administrere finansieringsavtalen med deg, i samsvar med GDPR artikkel 6(1)(b).

En fullstendig oversikt over hvordan de ulike selskapene behandler dine personopplysninger, inkludert hvilke personopplysninger som brukes, hvem du kan kontakte og hvilke rettigheter du har, er tilgjengelig på de ulike selskapenes nettsider.

3.4 Etterlevelse av lovregler og sikkerhet

I henhold til lov, rettsprosess, rettstvist og/eller på forespørsel fra allmennheten og myndighetene i og utenfor landet du bor i, kan vi måtte oppgi din personlige informasjon på grunnlag av nasjonal sikkerhet, opprettholdelse av lov og orden eller andre spørsmål av allmenn interesse. Vi vil informere deg i slike tilfeller, så fremt dette er tillatt i henhold til lov.

3.5 Overføring utenfor EU/EØS-land

Ovennevnte deling kan innebære at dine personopplysninger overføres land utenfor EU/EØS-området. SandeGruppen legger særlig vekt på at dine personopplysninger behandles korrekt. Av denne grunn, i tilfeller hvor informasjonen overføres til land utenfor EU/EØS-området, vil våre importører benytte EUs modellklausuler.

4. Samtykke til nyhetsbrev og direkte markedsføring

For å holde deg oppdatert kan vi, når du samtykker til det eller det foreligger et eksisterende kundeforhold i henhold til markedsføringsloven § 15, bruke opplysningene du oppgir til direkte markedsføring. Det inkluderer nyhetsbrev og relevante tilbud samt arrangementer på e-post, telefon, SMS og post/brev. Du kan endre eller oppheve ditt samtykke når som helst via e-post til: personvern@sandegruppen.noeller ved å kontakte oss på tlf. 55 19 75 00.

5. Hvilke rettigheter har du?

I tilknytning til formålene som er nevnt ovenfor har du rett til å be om innsyn i, korrigering eller sletting av de personopplysninger vi behandler. Du kan også be om at dine personopplysninger ikke skal behandles, eller be om at behandlingen begrenses. I tillegg har du rett til å be om å få dine personopplysninger utlevert i et standard format.

Det er ditt ansvar å oppgi riktige, nøyaktige og fullstendige opplysninger og holde dem oppdatert. Du kan oppdatere personopplysningene dine ved å kontakte oss på tlf. 55 19 75 00. Ved eventuelle forespørsler eller andre spørsmål knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi deg om å sende en e-post til personvern@sandegruppen.no

6. Statistikk og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker sandegruppen.no

Til hjelp i dette arbeidet bruker vi informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Ingen av informasjonskapslene vi bruker for drift av nettstedet gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

6.1 Hva slags informasjon lagres?

I informasjonskapslene vil det bli lagret opplysninger om: IP adresse, valgt nettleser, operativsystemer samt data over besøkte undersider og dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere brukeren. For å analysere informasjonen, bruker vi blant annet analyseverktøyet Google Analytics. Programmene bruker informasjonskapsler, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes. Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

6.2 Slik kan du unngå cookies

Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser automatisk til å ikke akseptere cookies. Vær oppmerksom på at om du velger å utelukke cookies, vil flere av funksjonene på sandegruppen.no ikke fungere.

Ved å bruke nettsiden sandegruppen.no samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

7. Informasjonssikkerhet

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

8. Oppdatering av personvernerklæring

SandeGruppen forbeholder seg retten til å oppdatere personvernerklæringen ved behov. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere den på nytt.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter vedrørende lagring eller sletting av data send en e-post til: personvern@sandegruppen.no eller kontakt oss på tlf. 55 19 75 00.

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av SandeGruppen AS. Behandlingsansvarlig hos SandeGruppen i henhold til personvernopplysningsloven:

SandeGruppen AS
Org. nr. 941 027 563
Kontakt: personvern@sandegruppen.no

Som behandlingsansvarlig vil SandeGruppen sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, e-postadresse, kjøpshistorikk, kommunikasjon, finansielle opplysninger eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

Personopplysningsloven stiller krav om at enhver behandling av personopplysninger må ha et lovlig behandlingsgrunnlag. SandeGruppens grunnlag for å behandle personopplysninger vil i all hovedsak i henhold til personopplysningsloven GDPR artikkel 6 bestå av samtykke, berettiget interesse eller oppfylle avtale med den registrerte. Videre kan det være særforhold hvor vi er pålagt i lov å behandle personopplysninger (eks. regnskapsloven og lov om hvitvasking).

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

1. Hvilken informasjon samler vi inn?

Kontaktinformasjon: navn, adresse, telefonnummer, e-post
Kjøpsinformasjon: bilmodell, produkter, forespurte tjenester
Finansielle opplysninger: kun ved søknad om billån eller leasing
Brukeratferd: gjennom vårt nettsted: sandegruppen.no

2. Formål med behandlingen av informasjonen

Formål Behandlings-grunnlag Oppbevaring av data*
Behandle et tilbud på produkter og tjenester du er interessert i hos SandeGruppen Samtykke Ikke mer enn 1 år etter tilbudet
Besvare en forespørsel du har sendt oss Samtykke Ikke mer enn
1 år etter forespørselen
Behandle din bestilling av produkt eller tjeneste via vår nettside sandegruppen.no Samtykke
/avtale
Så lenge kundeforholdet er aktivt og inntil 5 år regnet fra siste transaksjon eller i henhold til samtykke
Administrere kundeforholdet
til deg
Samtykke
/avtale
Så lenge kundeforholdet er aktivt og i henhold til bokføringsloven inntil 10 år
Sende deg informasjon du har bedt om, serviceinnkallinger og/eller relevante tilbud basert på ditt kundeforhold til SandeGruppen Samtykke
/avtale
Så lenge kundeforholdet er aktivt og inntil 5 år regnet fra siste transaksjon eller i henhold til samtykke
Gjennomføre kundetilfredshets-undersøkelser Samtykke
/avtale
Undersøkelsens varighet
Måle effekt av annonser, salg og tjenester Samtykke
/avtale
Ikke mer enn 5 år

*Når oppbevaringsperioden er over blir informasjonen slettet på en sikker måte.

3. Hvem deler vi opplysningene med?

Vi bruker opplysningene til å forbedre servicen vår samt for administrasjon av ditt kundeforhold til SandeGruppen. Vi kan dele personopplysningene dine med våre samarbeidspartnere hvor vi setter høye krav til at informasjonen din blir beskyttet. Vi inngår egne databehandleravtaler mellom oss som behandlingsansvarlig og våre samarbeidspartnere som databehandlere.

3.1. Tjenesteleverandører

Vi deler informasjon med selskaper som leverer tjenester på våre vegne (databehandlere). Dette omfatter drifting av nettsted, e-posttjenester, markedsføring, konkurranser og andre kampanjer, revisjon, dataanalyse, kundeservice, kunde- og tilfredshetsundersøkelser etc. Disse selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.

3.2. Bilimportører

Vi deler informasjon med våre til enhver tids gjeldende bilimportører. Dette omfatter person- og kjøretøyopplysninger. Selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.

3.3 Finansiering av bilkjøp

SandeGruppen samarbeider med ulike selskaper om finansiering av bilkjøp. Dersom du velger å finansiere ditt bilkjøp gjennom SandeGruppen vil det innhentes flere opplysninger om deg, som for eksempel navn, personnummer og kredittopplysninger. De ulike selskapene vi samarbeider med er behandlingsansvarlige for alle opplysninger som innhentes og brukes for dette formålet.

Behandlingsgrunnlaget for de ulike selskapene for bruk av slik informasjon, er at personopplysningene er nødvendige for å inngå, gjennomføre og administrere finansieringsavtalen med deg, i samsvar med GDPR artikkel 6(1)(b).

En fullstendig oversikt over hvordan de ulike selskapene behandler dine personopplysninger, inkludert hvilke personopplysninger som brukes, hvem du kan kontakte og hvilke rettigheter du har, er tilgjengelig på de ulike selskapenes nettsider.

3.4 Etterlevelse av lovregler og sikkerhet

I henhold til lov, rettsprosess, rettstvist og/eller på forespørsel fra allmennheten og myndighetene i og utenfor landet du bor i, kan vi måtte oppgi din personlige informasjon på grunnlag av nasjonal sikkerhet, opprettholdelse av lov og orden eller andre spørsmål av allmenn interesse. Vi vil informere deg i slike tilfeller, så fremt dette er tillatt i henhold til lov.

3.5 Overføring utenfor EU/EØS-land

Ovennevnte deling kan innebære at dine personopplysninger overføres land utenfor EU/EØS-området. SandeGruppen legger særlig vekt på at dine personopplysninger behandles korrekt. Av denne grunn, i tilfeller hvor informasjonen overføres til land utenfor EU/EØS-området, vil våre importører benytte EUs modellklausuler.

4. Samtykke til nyhetsbrev og direkte markedsføring

For å holde deg oppdatert kan vi, når du samtykker til det eller det foreligger et eksisterende kundeforhold i henhold til markedsføringsloven § 15, bruke opplysningene du oppgir til direkte markedsføring. Det inkluderer nyhetsbrev og relevante tilbud samt arrangementer på e-post, telefon, SMS og post/brev. Du kan endre eller oppheve ditt samtykke når som helst via e-post til: personvern@sandegruppen.noeller ved å kontakte oss på tlf. 55 19 75 00.

5. Hvilke rettigheter har du?

I tilknytning til formålene som er nevnt ovenfor har du rett til å be om innsyn i, korrigering eller sletting av de personopplysninger vi behandler. Du kan også be om at dine personopplysninger ikke skal behandles, eller be om at behandlingen begrenses. I tillegg har du rett til å be om å få dine personopplysninger utlevert i et standard format.

Det er ditt ansvar å oppgi riktige, nøyaktige og fullstendige opplysninger og holde dem oppdatert. Du kan oppdatere personopplysningene dine ved å kontakte oss på tlf. 55 19 75 00. Ved eventuelle forespørsler eller andre spørsmål knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi deg om å sende en e-post til personvern@sandegruppen.no

6. Statistikk og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker sandegruppen.no

Til hjelp i dette arbeidet bruker vi informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Ingen av informasjonskapslene vi bruker for drift av nettstedet gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

6.1 Hva slags informasjon lagres?

I informasjonskapslene vil det bli lagret opplysninger om: IP adresse, valgt nettleser, operativsystemer samt data over besøkte undersider og dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere brukeren. For å analysere informasjonen, bruker vi blant annet analyseverktøyet Google Analytics. Programmene bruker informasjonskapsler, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes. Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

6.2 Slik kan du unngå cookies

Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser automatisk til å ikke akseptere cookies. Vær oppmerksom på at om du velger å utelukke cookies, vil flere av funksjonene på sandegruppen.no ikke fungere.

Ved å bruke nettsiden sandegruppen.no samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

7. Informasjonssikkerhet

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

8. Oppdatering av personvernerklæring

SandeGruppen forbeholder seg retten til å oppdatere personvernerklæringen ved behov. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere den på nytt.

loading