logo

Bærekraft

BÆREKRAFT

For oss i SandeGruppen betyr bærekraft en ansvarlig virksomhet som jobber fram langsiktige og bærekraftige løsninger for fremtiden. Hensyn til medarbeidere, kunder og omverdenen skal ligge til grunn for dette arbeidet. Arbeidet skal foregå kontinuerlig, og ha høy prioritet i den daglige driften med mål om å skape langsiktige verdier. Drivkraften vår handler om hva SandeGruppen står for «Kvalitet og høy kundeservice i alle ledd» både i dag og i fremtiden. Vi skal skape verdi gjennom å tilby nye, smarte og bærekraftige løsninger som igjen skal komme alle våre interessenter til gode. Vi tar handlingsansvar og sammen skal vi nå vår visjon!

Forretningsmodell

SandeGruppen er en komplett leverandør «One Stop Shop» som tilbyr tjenester og produkter for bilholdet gjennom hele bilens levertid. Vi tilbyr nybil, bruktbil, leasing, tilbehør, forsikring, bilpleie, service, skadereparasjoner og leiebil. Bistand ved demontering og gjenvinning.

Grunnlaget for vår bærekraftige måte å drive forretning på er å ha kunden er i fokus; «Kvalitet og høy kundeservice i alle ledd» hver dag! Vi er i konstant utvikling og ønsker å ligge i forkant. Vi er opptatt av å innfri kundeløfter og jobber hver dag målrettet med å bli litt bedre enn dagen før. Vi måler kundetilfredshet kontinuerlig og jobber målrettet med å innfri både til våre samarbeidspartnere – og ikke minst til våre kunder.

Et bredt tilbud, topp kompetanse og gode systemer sørger for at vi ved begge våre avdelinger, Åsane og Drotningsvik, kan følge opp våre kunder gjennom hele bilholdet. Vi tar ansvar for hele kundeopplevelsen, og er ikke fornøyd før kunden er fornøyd.

Bærekraftsmål

Gjennom å jobbe i tråd med FNs Bærekraftsmål, vil SandeGruppen bidra til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. FNs Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vårt mål er å øke vårt bidrag. Dette vil vi nå gjennom målrettet jobbing i årene fremover.

SandeGruppen har gjort en kartlegging av FNs 17 Bærekraftsmål og har valgt ut følgende 6 mål som spesielt viktige for vår bransje og virksomhet. Disse er i tråd med vår strategi og målet vi ønsker å bevege oss mot.

God og sikker arbeidsplass – fokus på kontinuerlige forbedringer innen HMS og tett samarbeid med bedriftshelsetjeneste og andre instanser. Medarbeiderundersøkelser og varslingssystemer.

Kompetanseutvikling i arbeidstiden – oppmuntre og tilrettelegge til å nå nye mål gjennom tilegning av ny kunnskap.

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst gjennom full sysselsetning og anstendig arbeid.

Likestilling, mangfold og inkludering skal stå på dagsorden. Vi skal ha «plass til alle» og tilrettelegge for integrering i arbeidslivet.

Tilpasse løsninger for bærekraftig transport, renovering av bildeler, gjenbruk av brukte deler. Investere i miljøvennlig teknologi.

Tilby nullutslippsbiler i produktutvalg og ivaretakelse av bilen i hele dens levetid.

Som en av Bergens største bilforhandlere vil vi ved å redusere negativ miljøpåvirkning bidra til en bærekraftig utvikling og spare miljøet for fremtidige generasjoner. Våre medarbeidere, ledere, eiere og samarbeidspartnere skal alltid ha bærekraftig utvikling som utgangspunkt for handlinger og beslutninger.

Medarbeidere 

De ansatte i SandeGruppen er vår viktigste ressurs. Allerede i rekrutteringsprosessen har vi fokus på å finne de medarbeiderne som vi tror vil ha de beste forutsetningene for å lykkes hos oss gjennom det vi kan tilby som arbeidsgiver. Vi skal ivareta og ta vare på våre ansatte gjennom fokus på HMS på arbeidsplassen og tilgang til bedriftshelsetjeneste. Vi skal tilrettelegge for læring og utvikling i et godt læringsmiljø og oppmuntre til å nå nye mål.   Likestilling mellom kjønn, likebehandling og respekt for menneskeverd er blant våre etiske retningslinjer. Vi skal følge gjeldende offentlige lover og regler og jobbe mot alle former for korrupsjon andre ulovligheter.

SandeGruppen er en stolt lærebedrift og har som mål å bidra til rekruttering i bransjen. I tillegg har vi mål om å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom samarbeid med NAV og andre arbeids- og inkluderingsbedrifter.

 

For spørsmål vedrørende bærekraft i SandeGruppen ta kontakt med Bærekraftsansvarlig Ingunn Bleie via epost ib@sandegruppen.no.

loading